Artykuły naukowe

Ze względu na swoją nieokiełznaną potrzebę pisania, oprócz powieści popełniam od czasu do czasu artykuły zwane dla niepoznaki naukowymi. Na potwierdzenie tej przypadłości udało mi się też uzyskać stopień naukowy doktora prawa.

 

remigiusz mrózPoniżej lista publikacji i linki, gdyby ktoś odczuwał potrzebę zagłębienia się w meandry tych zagadnień.

∞ Oględziny zwłok na miejscu zdarzenia, “Edukacja Prawnicza” 2/2018, Wydawnictwo C.H. Beck, s. 28-35. [dostęp]

∞ Rząd mniejszościowy, “Przegląd Sejmowy” 1/2013, Wydawnictwo Sejmowe, s. 35-46. [pdf] (opublikowane także na łamach Obserwatora Konstytucyjnego)

∞ Zniesienie współwłasności, “Edukacja Prawnicza” 2/2013, Wydawnictwo C.H. Beck, s. 20-23. [dostęp]

∞ Instrumenty prawne obstrukcji parlamentarnej, “Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 3/2012, Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 181-198. [pdf]

∞ Modele funkcjonowania komisji śledczych w wybranych krajach, “Zeszyty Programu Top 15” nr 4, Akademia Leona Koźmińskiego, s. 85-108. [pdf]